Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
Sebastian Lohff 68e6ecbe4f Make CliMenuHeader and CliMenuOption private 2 jaren geleden
clintermission Make CliMenuHeader and CliMenuOption private 2 jaren geleden
examples Group selection icons in CliMultiMenu API 2 jaren geleden
.gitignore Initial commit 3 jaren geleden
LICENSE Initial commit 3 jaren geleden
README.md Improve README.md a tiny bit 2 jaren geleden
requirements.txt Initial commit 3 jaren geleden
setup.cfg Make setup.cfg release ready, move to GitHub 2 jaren geleden
setup.py Initial commit 3 jaren geleden

README.md

Clintermission - Python CLI Intermission Library

clintermission is a small Python library designed to quickly get a selection of a single or multiple items from a user. The menu shown is explicitly not a fullscreen menu so the user can use information in their console history to make a selection.

The menu is implemented by using prompt-toolkit's Buffer class.

Inspired by go promptui.