Browse Source

indentations fix

Konrad Kuśnierz 6 years ago
parent
commit
12c4677912
1 changed files with 35 additions and 35 deletions
 1. 35
  35
    data/locales/pl.lua

+ 35
- 35
data/locales/pl.lua View File

@@ -374,41 +374,41 @@ locale = {
374 374
   ["Enable audio"] = "Wlacz dzwiek",
375 375
   ["Enable music sound"] = "Wlacz muzyke",
376 376
   ["Music volume: %d"] = "Glosnosc muzyki: %d",
377
-		["Audio"] = "Dzwiek",
378
-		["Server List"] = "Lista serwerow",
379
-		["Server list"] = "Lista serwerow",
380
-		["Client Version"] = "Wersja klienta",
381
-		["Add new server"] = "Dodaj nowy serwer",
382
-		["Select"] = "Wybierz",
383
-		["New Server"] = "Nowy serwer",
384
-		["Host"] = false,
385
-		["Reset All"] = "Ustaw domyslne",
386
-		["Disable chat mode, allow to walk using ASDW"] = "Zablokuj tryb rozmow, zezwol na poruszanie sie za pomoca klawiszy ADSW",
387
-		["Name"] = "Imie",
388
-		["Price"] = "Cena",
389
-		["Your Money"] = "Twoje fundusze",
390
-		["Weight"] = "Waga",
391
-		["Your Capacity"] = "Twoj udzwig",
392
-		["Search"] = "Szukaj",
393
-		["Sell All"] = "Sprzedaj wszystko",
394
-		["Statement"] = "Stanowisko",
395
-		["Reason"] = "Powod",
396
-		["Action"] = "Akcja",
397
-		["Comment"] = "Komentarz",
398
-		["Balance"] = "Stan konta",
399
-		["Offer Type"] = "Typ oferty",
400
-		["Piece Price"] = "Cena jednego",
401
-		["Find"] = "Szukaj",
402
-		["Formula"] = "Formula",
403
-		["Group"] = "Groupa",
404
-		["Type"] = "Typ",
405
-		["Cooldown"] = "Czas odnowienia",
406
-		["Premium"] = false,
407
-		["Any"] = "Dowolny",
408
-		["Sorcerer"] = "Czarodziej",
409
-		["Druid"] = false,
410
-		["Paladin"] = "Paladyn",
411
-		["Knight"] = "Rycerz"
377
+  ["Audio"] = "Dzwiek",
378
+  ["Server List"] = "Lista serwerow",
379
+  ["Server list"] = "Lista serwerow",
380
+  ["Client Version"] = "Wersja klienta",
381
+  ["Add new server"] = "Dodaj nowy serwer",
382
+  ["Select"] = "Wybierz",
383
+  ["New Server"] = "Nowy serwer",
384
+  ["Host"] = false,
385
+  ["Reset All"] = "Ustaw domyslne",
386
+  ["Disable chat mode, allow to walk using ASDW"] = "Zablokuj tryb rozmow, zezwol na poruszanie sie za pomoca klawiszy ADSW",
387
+  ["Name"] = "Imie",
388
+  ["Price"] = "Cena",
389
+  ["Your Money"] = "Twoje fundusze",
390
+  ["Weight"] = "Waga",
391
+  ["Your Capacity"] = "Twoj udzwig",
392
+  ["Search"] = "Szukaj",
393
+  ["Sell All"] = "Sprzedaj wszystko",
394
+  ["Statement"] = "Stanowisko",
395
+  ["Reason"] = "Powod",
396
+  ["Action"] = "Akcja",
397
+  ["Comment"] = "Komentarz",
398
+  ["Balance"] = "Stan konta",
399
+  ["Offer Type"] = "Typ oferty",
400
+  ["Piece Price"] = "Cena jednego",
401
+  ["Find"] = "Szukaj",
402
+  ["Formula"] = "Formula",
403
+  ["Group"] = "Groupa",
404
+  ["Type"] = "Typ",
405
+  ["Cooldown"] = "Czas odnowienia",
406
+  ["Premium"] = false,
407
+  ["Any"] = "Dowolny",
408
+  ["Sorcerer"] = "Czarodziej",
409
+  ["Druid"] = false,
410
+  ["Paladin"] = "Paladyn",
411
+  ["Knight"] = "Rycerz"
412 412
  }
413 413
 }
414 414
 

Loading…
Cancel
Save