corrected polish locales a bit

master
Filip Bachul 10 years ago
parent 0909e186a1
commit 49d62b8225

@ -63,16 +63,16 @@ locale = {
["Buy with backpack"] = "Kupuj z plecakami",
["Cancel"] = "Anuluj",
["Cannot login while already in game."] = "Nie mozna zalogowac gdy juz w grze",
["Cap"] = false,
["Cap"] = "Ladownosc",
["Capacity"] = "Ladownosc",
["Center"] = false,
["Center"] = "Wysrodkuj",
["Channels"] = "Kanaly",
["Character List"] = "Lista postaci",
["Classic control"] = "Klasyczne sterowaie",
["Clear current message window"] = false,
["Clear Messages"] = false,
["Clear current message window"] = "Wyczysc bierzace okno",
["Clear Messages"] = "Wyczysc wiadomosci",
["Clear object"] = "Wyczysc obiekt",
["Client needs update."] = false,
["Client needs update."] = "Klient wymaga aktalizacji",
["Close"] = "Zamknij",
["Close this channel"] = "Zamknij kanal",
["Club Fighting"] = "Walka obuchem",
@ -81,7 +81,7 @@ locale = {
["Connecting to game server..."] = "Laczenie z serwerem gry...",
["Connecting to login server..."] = "Laczenie z serwerem logowania...",
["Console"] = "Konsola",
["Cooldowns"] = false,
["Cooldowns"] = "Czasy odnowienia",
["Copy message"] = "Kopiuj wiadomosc",
["Copy name"] = "Kopiuj imie",
["Copy Name"] = "Kopiuj Imie",
@ -100,7 +100,7 @@ locale = {
["Detail"] = "Szczegoly",
["Details"] = "Szczegoly",
["Disable Shared Experience"] = "Wylacz Dzielenie Doswiadczenia",
["Dismount"] = false,
["Dismount"] = "Zejdz z wierzchowca",
["Display connection speed to the server (milliseconds)"] = "Wyswietl ping do serwera (ms)",
["Distance Fighting"] = "Walka na odleglosc",
["Don't stretch/shrink Game Window"] = "Nie rozszerzaj/zwezaj Okna Gry",
@ -109,7 +109,7 @@ locale = {
["Edit Text"] = "Edytuj tekst",
["Enable music"] = "Odtwarzaj muzyke",
["Enable Shared Experience"] = "Wlacz dzielenie doswiadczenia",
["Enable smart walking"] = false,
["Enable smart walking"] = "Wlacz inteligentne chodzenie",
["Enable vertical synchronization"] = "Wlacz synchronizacje pionowa",
["Enable walk booster"] = false,
["Enter Game"] = "Wejdz do gry",
@ -118,7 +118,7 @@ locale = {
["Error"] = "Blad",
["Excessive Unjustified Player Killing"] = "Nadmierne Nieusprawiedliwione Zabijanie Graczy",
["Exclude from private chat"] = "Wyrzuc w prywatnej konwersacji",
["Exit"] = false,
["Exit"] = "Wyjdz",
["Experience"] = "Doswiadczenie",
["Filter list to match your level"] = "Wyswietl tylko odpowiednie dla mojego poziomu",
["Filter list to match your vocation"] = "Wyswietl tylko odpowiednie dla mojej klasy",
@ -127,7 +127,7 @@ locale = {
["Fist Fighting"] = "Walka wrecz",
["Follow"] = "Podazaj",
["Force Exit"] = "Wymus Zamkniecie",
["For Your Information"] = false,
["For Your Information"] = "Dla twojej informacji",
["Free Account"] = "Darmowe Konto",
["Fullscreen"] = "Pelen ekran",
["Game"] = "Gra",
@ -136,9 +136,9 @@ locale = {
["Graphics card driver not detected"] = "Nie wykryto karty graficznej",
["Graphics Engine:"] = "Silnik graficzny:",
["Head"] = "Glowa",
["Healing"] = false,
["Health Info"] = false,
["Health Information"] = false,
["Healing"] = "Leczenie",
["Health Info"] = "Info o zyciu",
["Health Information"] = "Informacje o zyciu",
["Hide monsters"] = "Ukryj potwory",
["Hide non-skull players"] = "Ukryj graczy bez skulla",
["Hide Npcs"] = "Ukryj NPCe",
@ -183,16 +183,16 @@ locale = {
["Magic Level"] = "Poziom Magiczny",
["Make sure that your client uses\nthe correct game protocol version"] = "Upewnij sie, ze twoj klient\nuzywa wlasciwego protokolu gry.",
["Mana"] = "Mana",
["Manage hotkeys:"] = "Skonfiguruj hotkeye:",
["Manage hotkeys:"] = "Zarzadzaj hotkeyami:",
["Market"] = false,
["Market Offers"] = false,
["Market Offers"] = "Oferty",
["Message of the day"] = "Wiadomosc dnia",
["Message to "] = "Wiadomosc do ",
["Message to %s"] = "Wiadomosc do %s",
["Minimap"] = "Minimapa",
["Module Manager"] = "Menedzer modulow",
["Module name"] = "Nazwa modulu",
["Mount"] = false,
["Mount"] = "Wierzchowiec",
["Move Stackable Item"] = "Przenies przedmiot",
["Move up"] = "Przenies wyzej",
["My Offers"] = "Moje Oferty",
@ -221,13 +221,13 @@ locale = {
["Open new channel"] = "Otworz nowy kanal",
["Options"] = "Opcje",
["Overview"] = "Podsumowanie",
["Pass Leadership to %s"] = "Przekaz przywodztwo %s",
["Pass Leadership to %s"] = "Oddaj przywodztwo %s",
["Password"] = "Haslo",
["Piece Price:"] = false,
["Piece Price:"] = "Cena jednego przedmiotu",
["Please enter a character name:"] = "Podaj nazwe postaci:",
["Please, press the key you wish to add onto your hotkeys manager"] = "Nacisnij klawisz, ktory chcesz dodac do menedzera skrotow klawiszowych",
["Please Select"] = false,
["Please use this dialog to only report bugs. Do not report rule violations here!"] = false,
["Please Select"] = "Prosze wybrac",
["Please use this dialog to only report bugs. Do not report rule violations here!"] = "Zglaszaj tylko bledy gry, nie lamanie zasad",
["Please wait"] = "Prosze czekac",
["Port"] = "Port",
["Position:"] = "Pozycja:",
@ -237,21 +237,21 @@ locale = {
["Primary"] = "Podstawowy",
["Protocol"] = "Protokol",
["Quest Log"] = "Dziennik Misji",
["Randomize"] = false,
["Randomize characters outfit"] = false,
["Randomize"] = "Losuj",
["Randomize characters outfit"] = "Ustaw losowy wyglad",
["Reason:"] = "Powod:",
["Refresh"] = "Odswiez",
["Refresh Offers"] = "Odswiez Oferty",
["Regeneration Time"] = "Czas Regeneracji",
["Reject"] = "Odrzuc",
["Reload All"] = "Przeladuj Wszystko",
["Reload All"] = "Zaladuj ponownie wszystko",
["Remember account and password when starts client"] = "Zapamietaj identyfikator konta oraz haslo",
["Remember password"] = "Zapamietaj haslo",
["Remove"] = "Usun",
["Remove %s"] = "Usun %s",
["Report Bug"] = "Zglos Blad",
["Reserved for more functionality later."] = "Zarezerowane dla przyszlych funkcjonalnosci.",
["Reset Market"] = false,
["Reset Market"] = "Zaladuj market ponownie",
["Revoke %s's Invitation"] = "Odmow na zaproszenie gracza %s",
["Rotate"] = "Obroc",
["Rule Violation"] = "Zlamanie Regul",
@ -275,7 +275,7 @@ locale = {
["Shielding"] = "Obrona tarcza",
["Show all items"] = "Pokaz wszystkie przedmioty",
["Show connection ping"] = "Wyswietl ping",
["Show Depot Only"] = false,
["Show Depot Only"] = "Pokaz tylko przedmioty z depozytu",
["Show event messages in console"] = "Pokaz wydarzenia w konsoli",
["Show frame rate"] = "Pokaz FPS",
["Show info messages in console"] = "Pokaz informacje w konsoli",
@ -288,17 +288,17 @@ locale = {
["Show status messages in console"] = "Pokaz status w konsoli",
["Show Text"] = "Pokaz Tekst",
["Show timestamps in console"] = "Pokaz znaczniki czasu w konsoli",
["Show your depot items only"] = false,
["Show your depot items only"] = "Pokaz tylko przedmioty z depozytu",
["Skills"] = "Umiejetnosci",
["Soul"] = "Dusze",
["Soul Points"] = "Punkty Duszy",
["Special"] = false,
["Soul Points"] = "Punktey Duszy",
["Special"] = "Specialne",
["Speed"] = "Predkosc",
["Spell Cooldowns"] = false,
["Spell Cooldowns"] = "Czas odnowienia czaru",
["Spell List"] = "Lista Zaklec",
["Stamina"] = "Wytrzymalosc",
["Statement:"] = false,
["Statement Report"] = false,
["Statement:"] = "Wyrazenie",
["Statement Report"] = "Reportuj wyrazenie",
["Statistics"] = "Statystki",
["Stop Attack"] = "Anuluj atak",
["Stop Follow"] = "Przestan podazac",
@ -311,7 +311,7 @@ locale = {
["Terminal"] = "Terminal",
["There is no way."] = "Nie ma drogi.",
["Title"] = "Tytul",
["Total Price"] = "Cena sumaryczna",
["Total Price"] = "Cena calosci",
["Trade"] = "Handel",
["Trade with ..."] = "Handluj z ...",
["Trying to reconnect in %s seconds."] = "Ponowna proba laczenia za %s sekund.",
@ -320,15 +320,15 @@ locale = {
["Unable to logout."] = "Nie mozna sie wylogowac.",
["Unignore"] = "Anuluj Ignorowanie",
["Unload"] = "Wylacz",
["Update needed"] = false,
["Update needed"] = "Wymagana aktualizacja",
["Use"] = "Uzyj",
["Use on target"] = "Uzyj na celu",
["Use on yourself"] = "Uzyj na sobie",
["Use with ..."] = "Uzyj z ...",
["Version"] = "Wersja",
["VIP List"] = "Lista VIP",
["Voc."] = false,
["Vocation"] = "Klasa",
["Voc."] = "Profesja",
["Vocation"] = "Profesja",
["Waiting List"] = "Lista Oczekujacych",
["Website"] = "Strona:",
["Weight:"] = "Waga:",
@ -339,14 +339,14 @@ locale = {
["You are burning"] = "Palisz sie",
["You are cursed"] = "Jestes przeklety",
["You are dazzled"] = "Jestes oslepiony",
["You are dead."] = "Zginales marnie.",
["You are dead."] = "Jestes martwy.",
["You are dead"] = "Jestes martwy",
["You are drowning"] = "Topisz sie",
["You are drunk"] = "Caly swiat wiruje",
["You are drunk"] = "Jestes pijany",
["You are electrified"] = "Jestes porazony pradem",
["You are freezing"] = "Marzniesz",
["You are hasted"] = "Zapieprzasz",
["You are hungry"] = "Burczy ci w brzuchu",
["You are freezing"] = "Zamarzasz",
["You are hasted"] = "Masz zwiekszona predkosc ruchu",
["You are hungry"] = "Jestes glodny",
["You are paralysed"] = "Jestes sparalizowany",
["You are poisoned"] = "Jestes zatruty",
["You are protected by a magic shield"] = "Jestes chroniony magiczna tarcza",
@ -363,16 +363,16 @@ locale = {
["Your Capacity:"] = "Twoja Ladownosc:",
["You read the following, written by \n%s\n"] = false,
["You read the following, written on \n%s.\n"] = false,
["Your Money:"] = false,
["Enable dash walking"] = false,
["Your Money:"] = "Twoje pieniadze",
["Enable dash walking"] = "Wlacz szybsze chodzenie (dash walking)",
["Will boost your walk on high speed characters"] = "Przyspieszy poruszanie sie postaci o wysokiej predkosci",
["Display creature names"] = "Wyswietlaj nazwy potworow",
["Display creature health bars"] = "Wyswietlaj paski zycia potworow",
["Display text messages"] = "Wyswietlaj wiadomosci tekstowe",
["Change language"] = "Zmien jezyk",
["Enable lights"] = "Odblokuj oswietlenie",
["Enable audio"] = "Odblokuj dzwiek",
["Enable music sound"] = "Odblokuj muzyke",
["Enable lights"] = "Wlacz oswietlenie",
["Enable audio"] = "Wlacz dzwiek",
["Enable music sound"] = "Wlacz muzyke",
["Music volume: %d"] = "Glosnosc muzyki: %d",
["Audio"] = "Dzwiek",
["Server List"] = "Lista serwerow",
@ -391,18 +391,18 @@ locale = {
["Your Capacity"] = "Twoj udzwig",
["Search"] = "Szukaj",
["Sell All"] = "Sprzedaj wszystko",
["Statement"] = false,
["Statement"] = "Stanowisko",
["Reason"] = "Powod",
["Action"] = "Akcja",
["Comment"] = "Komentarz",
["Balance"] = false,
["Balance"] = "Stan konta",
["Offer Type"] = "Typ oferty",
["Piece Price"] = false,
["Piece Price"] = "Cena jednego",
["Find"] = "Szukaj",
["Formula"] = "Formula",
["Group"] = "Groupa",
["Type"] = "Typ",
["Cooldown"] = false,
["Cooldown"] = "Czas odnowienia",
["Premium"] = false,
["Any"] = "Dowolny",
["Sorcerer"] = "Czarodziej",

Loading…
Cancel
Save