3 Revīzijas (dc3b03c6538e957ac496f72199c9addf195028cb)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
Sebastian Lohff dc3b03c653 Rename CliMenuTheme class parameters pirms 2 gadiem
Sebastian Lohff 9ef6532c1f Make option prefix/suffix configurable pirms 2 gadiem
Sebastian Lohff f20b5eac89 Add more examples pirms 2 gadiem